Superwizja dla pracowników Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej nr 4 w Gdyni

Numer umowy MOPS.109.U.2018
Data podpisania 05.03.2018
Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie w terminie do 31 grudnia 2018 r. superwizji w formie spotkań grupowych dla pracowników Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej nr 4, w wymiarze nie przekraczającym 24 godzin.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni 81-382 przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Joanna Pietniun Pracownia Diagnozy, Terapii i Edukacji Psychologicznej, Pedagogicznej, Logopedycznej, 83-010 Straszyn, ul. Chabrowa 39
Wartość zamówienia: Do kwoty 3.120,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Anna Arendt
Nr telefonu: 58 625-93-45
E-mail: a.arendt@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 05.03.2018
Data udostępnienia informacji: 13.06.2018