Sprzęt rehabilitacyjny i medyczny dla Tymczasowego Ośrodka Opiekuńczego w Gdyni

Numer umowy MOPS.84.D.2018
Data podpisania 03.04.2018
Przedmiot zamówienia: Dostarczenie sprzętu rehabilitacyjnego oraz medycznego dla Tymczasowego Ośrodka Opiekuńczego ul. Chwarznieńska 93 w Gdyni.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: HOLMED Sp. z o.o. 84-230 Rumia, ul. Pomorska 11
Wartość zamówienia: 73.516,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Sławomir Pawłowski
Nr telefonu: 58 624-95-91
E-mail: s.pawlowski@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 03.04.2018
Data udostępnienia informacji: 25.04.2018