Sprzedaż i dostawa artykułów chemii gospodarczej i środków czystości

Numer umowy MOPS.161.D.2018
Data podpisania 03.09.2018
Przedmiot zamówienia:

Sprzedaż i dostawa artykułów chemii gospodarczej i środków czystości.

Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni 81-382 przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Mirosławę Jezior – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Piotr Mokrzyszak P.P.H.U. Drachma ul. Rzemieślinicza 14, 83-000 Pruszcz Gdański
Wartość zamówienia: Do 80.000,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Paulina Wróblewska
Nr telefonu: 58 625-93-55
E-mail: p.wroblewska@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 03.09.2018
Data udostępnienia informacji: 12.10.2018