Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi na okres od 23.04.2018 r. do 30.04.2018 r.

Numer umowy MOPS.DZP.324.11/2018
Data podpisania 23.04.2018
Przedmiot zamówienia: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w okresie od dnia zawarcia umowy do 30.04.2018 r. w wymiarze 1885 godzin dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gdyni, którym przyznano usługi decyzją administracyjną.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia reprezentowana przez Panią Katarzynę Stec – Zastępcę Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Agencja Służby Społecznej Kościelak Sp. J. 02-579 Warszawa, ul. Kwiatowa 9
Wartość zamówienia: Do kwoty 36.644,40 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Marek Szymański
Nr telefonu: 58 625-93-43
E-mail: m.szymanski@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 23.04.2018
Data udostępnienia informacji: 17.09.2018