Sesje terapii systemowej rodzin dla maksymalnie 4 rodzin wskazanych przez MOPS w Gdyni - 52 sesje

Numer umowy MOPS.41.U.2018
Data podpisania 02.01.2018
Przedmiot zamówienia: Usługa polegająca na prowadzeniu sesji terapii systemowej rodzin z zakresu profilaktyki szeroko rozumianych dysfunkcji rodzinnych ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnień od alkoholu w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2018 r. dla maksymalnie równocześnie korzystających z oferty 4 rodzin, wskazanych przez MOPS w Gdyni.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Rafał Dintar Psycholog ul.Redłowska 18A, 81-450 Gdynia
Wartość zamówienia: Do kwoty 13.000,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Aleksandra Rusak
Nr telefonu: 58 625-93-95
E-mail: a.rusak@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 02.01.2018
Data udostępnienia informacji: 12.03.2018