Sesje terapii systemowej rodzin dla maksymalnie 4 rodzin wskazanych przez MOPS w Gdyni - 48 sesji

Numer umowy MOPS.40.U.2018
Data podpisania 02.01.2018
Przedmiot zamówienia: Realizacja usługi polegającej na prowadzeniu sesji terapii systemowej rodzin z zakresu profilaktyki szeroko rozumianych dysfunkcji rodzinnych ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnień od alkoholu w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2018 r. dla maksymalnie równocześnie korzystających z oferty terapeutycznej 4 rodzin, wskazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca:

Anna Wyszkowska Fabryka Słów. Centrum Rozwoju Al. Grunwaldzka 218/6, 80-266 Gdańsk 

Wartość zamówienia: Do kwoty 11.520,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Aleksandra Rusak
Nr telefonu: 58 625-93-95
E-mail: a.rusak@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 02.01.2018
Data udostępnienia informacji: 12.03.2018