Sesje terapii systemowej dla maksymalnie 4 rodzin wskazanych przez MOPS

Numer umowy MOPS.39.U.2018
Data podpisania 02.01.2018
Przedmiot zamówienia: Realizacja usługi polegającej na prowadzeniu sesji terapii systemowej rodzin z zakresu profilaktyki szeroko rozumianych dysfunkcji rodzinnych ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnień od alkoholu, w okresie od podpisania umowy do 31.12.2018 r., dla maksymalnie 4 rodzin równocześnie korzystających z oferty terapeutycznej, wskazanych przez MOPS.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca:

Pracownia Psychoterapii - Dorota Kiciak ul. C.K. Norwida 4/117, 81-434 Gdynia

Wartość zamówienia: Do kwoty 15.360,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Aleksandra Rusak
Nr telefonu: 58 625-93-95
E-mail: a.rusak@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 02.01.2018
Data udostępnienia informacji: 12.02.2018