Sesje psychoterapii indywidualnej z zakresu profilaktyki dysfunkcji rodzinnych dla maksymalnie 4 klientów wskazanych przez MOPS

Numer umowy MOPS.27.U.2018
Data podpisania 02.01.2018
Przedmiot zamówienia: Realizacja usługi polegającej na prowadzeniu sesji psychoterapii indywidualnej z zakresu profilaktyki szeroko rozumianych dysfunkcji rodzinnych ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnień od alkoholu w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2018 r. dla maksymalnie 4 klientów wskazanych przez MOPS.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Anna Półjan-Laudańska Poradnia Psychologiczno-Seksuologiczna Bliżej Siebie ul. Dickmana 36c/9, 81-109 Gdynia
Wartość zamówienia: Do kwoty 14.400,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Aleksandra Rusak
Nr telefonu: 58 625-93-95
E-mail: a.rusak@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Ostatnio zmodyfikował: Jan Kowalski
Data wytworzenia informacji: 02.01.2018
Data udostępnienia informacji: 31.01.2018
Ostatnia aktualizacja: 31.01.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.01.2018 12:41 Aktualizacja treści Jan Kowalski