Sesje psychoterapii indywidualnej z zakresu profilaktyki dysfunkcji rodzinnych dla jednego klienta wskazanego przez MOPS

Numer umowy MOPS.26.U.2018
Data podpisania 02.01.2018
Przedmiot zamówienia: Usługa polegająca na prowadzeniu sesji psychoterapii indywidualnej z zakresu profilaktyki szeroko rozumianych dysfunkcji rodzinnych ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnień od alkoholu dla jednego klienta wskazanego przez MOPS w okresie od podpisania umowy do 31.12.2018 r.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Joanna Banaszczyk-Czepułkowska Gabinet Terapii Psychologicznej i Seksuologicznej ul. Śląska 35/37 B, 81-314 Gdynia
Wartość zamówienia: 8.100,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Akeksandra Rusak
Nr telefonu: 58 625-93-95
E-mail: a.rusak@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 02.01.2018
Data udostępnienia informacji: 31.01.2018