Sesje psychoterapii indywidualnej uwzględniającej profilaktykę uzależnienia od alkoholu

Numer umowy MOPS.190.U.2018
Data podpisania 31.10.2018
Przedmiot zamówienia: Usługa polegająca na prowadzeniu sesji psychoterapii indywidualnej z zakresu profilaktyki szeroko rozumianych dysfunkcji rodzinnych ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnień od alkoholu w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2018 r. dla maksymalnie jednego klienta wskazanego przez MOPS.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Pana Franciszka Bronka – Zastępcę Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Dorota Kiciak-Grzegorzewska Pracownia Psychoterapii - Dorota Kiciak-Grzegorzewska z siedzibą ul. K.C. Norwida 4/117, 81-434 Gdynia
Wartość zamówienia: 1.760,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Aleksandra Rusak
Nr telefonu: 58 625-93-95
E-mail: a.rusak@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 31.10.2018
Data udostępnienia informacji: 24.12.2018