Sesje psychoterapii indywidualnej dla osób z podwójną diagnozą - maksymalnie 4 klientów wskazanych przez MOPS

Numer umowy MOPS.38.U.2018
Data podpisania 15.01.2018
Przedmiot zamówienia: Realizacja usługi polegającej na prowadzeniu sesji psychoterapii indywidualnej dla osób z podwójną diagnozą, tj. uzależnionych od alkoholu i/lub innych substancji psychoaktywnych oraz z deficytami w zakresie funkcjonowania psychicznego potwierdzonymi przez lekarza psychiatrę w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2018 r., dla maksymalnie 4 klientów wskazanych przez MOPS.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Arleta Zielonka ARJA Gabinet Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii ul. Słonecznikowa 7/4, 81-589 Gdynia
Wartość zamówienia: Do kwoty 13.600,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Aleksandra Rusak
Nr telefonu: 58 625-93-95
E-mail: a.rusak@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 15.01.2018
Data udostępnienia informacji: 12.02.2018