Sesje psychoterapii indywidualnej dla maksymalnie 2 klientów wskazanych przez MOPS w Gdyni

Numer umowy MOPS.103.U.2018
Data podpisania 16.03.2018
Przedmiot zamówienia: Usługa polegająca na prowadzeniu sesji psychoterapii indywidualnej z zakresu profilaktyki szeroko rozumianych dysfunkcji rodzinnych ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzaleznień od alkoholu w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2018 r. dla maksymalnie 2 klientów wskazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Pracownia Psychoterapii - Dorota Kiciak-Grzegorzewska z siedzibą ul. K.C. Norwida 4/117, 81-434 Gdynia
Wartość zamówienia: Do kwoty 9.760,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Katarzyna Janiszewska
Nr telefonu: 58 625-93-92
E-mail: k.janiszewska@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 16.03.2018
Data udostępnienia informacji: 14.05.2018