Sesje psychoterapii indywidualnej dla maksymalnie 1 klienta wskazanego przez MOPS w Gdyni

Numer umowy MOPS.78.U.2018
Data podpisania 19.03.2018
Przedmiot zamówienia: Realizacja usługi polegającej na prowadzeniu sesji psychoterapii indywidualnej z zakresu profilaktyki szeroko rozumianych dysfunkcji rodzinnych ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnień od alkoholu w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2018 r. dla maksymalnie 1 klienta wskazanego przez MOPS w Gdyni.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca:

Anna Pułjan-Laudańska Poradnia Psychologiczno-Seksuologiczna Bliżej Siebie ul. Dickmana 36c/9, 81-109 Gdynia

Wartość zamówienia: Do kwoty 4.860,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Aleksandra Rusak
Nr telefonu: 58 625-93-95
E-mail: a.rusak@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 19.03.2018
Data udostępnienia informacji: 09.04.2018