Serwis drukarek w MOPS w Gdyni

Numer umowy MOPS.115.U.2018
Data podpisania 29.05.2018
Przedmiot zamówienia: Usługi serwisowania, konserwacji i utrzymania w stanie gotowości do pracy floty drukarek znajdujących sie na wyposażeniu MOPS i jego jednostek.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Grupa Marcova Polska Solutions Sp. z o.o. 03-678 Warszawa ul. Lisia 17
Wartość zamówienia: Do kwoty 90.036,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Honorata Woźniak
Nr telefonu: 58 625-93-55
E-mail: w.wozniak@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 29.05.2018
Data udostępnienia informacji: 18.06.2018