Rolety okienne dla mieszkań wspieranych

Numer umowy MOPS.227.U.2018
Data podpisania 17.12.2018
Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż rolet okiennych w 10 lokalach mieszkalnych na terenie Gdyni.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Panią Katarzynę Stec – Zastępcę Dyrektora jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Z.P.U.H. „DUO-ŻAL” S.C. E. Barzowski, P. Baranowski, 81-002 Gdynia, ul. Morska 375 H/I
Wartość zamówienia: 9 995,72 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Kazimierz Kot
Nr telefonu: 58 625-93-51
E-mail: k.kot@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 17.12.2018
Data udostępnienia informacji: 20.09.2019