Roboty malrskie w Tymczasowym Ośrodku Opiekuńczym w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej 93

Numer umowy MOPS.99.U.2018
Data podpisania 27.03.2018
Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót malarskich w Tymczasowym Ośrodku Opiekuńczym w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej 93 w związku z prowadzoną przebudową siedziby placówki, według kolorystyki zaprojektowanej przez projektanta wnętrz.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: BUILD SP. Z O.O. ul. Szeroka 15B, 83-424 Lipusz
Wartość zamówienia: 37.769,51 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Kazimierz Kot
Nr telefonu: 58 625-93-51
E-mail: k.kot@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 27.03.2018
Data udostępnienia informacji: 14.05.2018