Remont ścian w Gdyńskim Ośrodku Wsparcia ul. Bosmańska 32a

Numer umowy MOPS.180.U.2018
Data podpisania 18.10.2018
Przedmiot zamówienia: Wykonanie izolacji ścian zewnętrznych szczytu i frontu w Gdyńskim Ośrodku Wsparcia w Gdyni przy ul. Bosmańskiej 32a.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Dariusz Sychowski Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „GRAMAL”, 84-239 Bolszewo ul. Olchowa 10
Wartość zamówienia: 119.536,38 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Dariusz Kleser
Nr telefonu: 58 625-93-51
E-mail: d.kleser@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 18.10.2018
Data udostępnienia informacji: 15.11.2018