Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Chrzanowskiego 14/3 w Gdyni

Numer umowy MOPS.66.U.2018
Data podpisania 06.03.2018
Przedmiot zamówienia: Wykonanie cyklinowania, szpachlowania i lakierowania podłóg drewnianych w pięciu pokojach w lokalu położonym w Gdyni przy ul. Chrzanowskiego 14/3.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Dariusz Sychowski Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „GRAMAL”, 84-239 Bolszewo, ul. Olchowa 10
Wartość zamówienia: 5.800,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Kazimierz Kot
Nr telefonu: 58 625-93-51
E-mail: k.kot@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 06.03.2018
Data udostępnienia informacji: 14.03.2018