Remont pokoju w Zespole Opiekuńczym w Gdyni

Numer umowy MOPS.129.U.2018
Data podpisania 18.06.2018
Przedmiot zamówienia: Wykonanie prac mających na celu odświeżenie pokoju nr 203 w Zespole Opiekuńczym przy ul. Fredry 3, polegających na zeskrobaniu i zmyciu starej farby, naprawie ubytków, gruntowaniu, położeniu gładzi szpachlowej, malowaniu, montażu listew przyściennych oraz położeniu cokołów w łazience.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Karol Tychulski „Firma Usługowo - Budowlana K+J Karol Tychulski” ul. Warszawska 67a, 81-309 Gdynia
Wartość zamówienia: 4.137,82 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Kazimierz Kot
Nr telefonu: 58 625-93-51
E-mail: k.kot@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 18.06.2018
Data udostępnienia informacji: 06.07.2018