Remont jednej łazienki i jednego pokoju w budynku Zespołu Opiekuńczego w Gdyni przy ul. Fredry 3

Numer umowy MOPS.47.U.2018
Data podpisania 31.01.2018
Przedmiot zamówienia: Remont łazienki na II piętrze w pokoju nr 202 wcelu uzupełnienia hydroizolacji poziomej i pionowej oraz odgrzybienie i odświeżenie poprzez pomalowanie pokoju znajdującego się na I piętrze pod remontowaną łazienką w budynku Zespołu Opiekuńczego przy ul. Fredry 3.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Karol Tychulski „Firma Usługowo - Budowlaną K+J Karol Tychulski” ul. Warszawska 67a, 81-309 Gdynia
Wartość zamówienia: 9.391,10 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Kazimierz Kot
Nr telefonu: 58 625-93-51
E-mail: k.kot@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 31.01.2018
Data udostępnienia informacji: 12.03.2018