Rearanżacja przestrzeni kuchennej w lokalu przy ul. Gen. Maczka 5/2

Numer umowy MOPS.228.U.2018
Data podpisania 22.10.2018
Przedmiot zamówienia: Usługa ekspercka obejmująca:
- rearanzację przestrzeni kuchennej w lokalu mieszkalnym w Gdyni przy ul. Gen. Maczka 5/2
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Panią Katarzynę Stec – Zastępcę Dyrektora jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Autorska Pracownia architektoniczna Magdalena Jarzyńska, 80-741 Gdańsk ul. Reduta Wyskok 2
Wartość zamówienia: 984,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Agata Kowalewska
Nr telefonu: 58 622-88-55
E-mail: a.kowalewska@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Alicja Chlebicka
Data wytworzenia informacji: 22.10.2018
Data udostępnienia informacji: 12.02.2020