Realizacja zadania pożytku publicznego pod tytułem: „Klub terapii zajęciowej - Ja też chcę być aktywny”

Numer umowy MOPS.151.UK.2018
Data podpisania 31.07.2018
Przedmiot zamówienia: Realizacja zadania pożytku publicznego pod tytułem:„Klub terapii zajęciowej - Ja też chcę być aktywny”.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Gdyni, z upoważnienia którego działa Wiceprezydent Miasta Gdyni - Pan Michał Guć
Wykonawca: Stowarzyszenie Osób z Wadą Słuchu „Cisza” z siedzibą 81-222 Gdynia, ul. Morska 89
Wartość zamówienia: Do kwoty 211.702,91 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Natalia Krupska
Nr telefonu: 58 625-93-93
E-mail: n.krupska@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 31.07.2018
Data udostępnienia informacji: 20.09.2018