Realizacja zadania poblicznego pod tytułem: „Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w formie noclegowni i ogrzewalni”

Numer umowy MOPS.138.UK.2018
Data podpisania 26.06.2018
Przedmiot zamówienia: Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w formie noclegowni i ogrzewalni”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej w dniu 30 maja 2018 r.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni (81-382), Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, w imieniu której działa Pan Michał Guć - Wiceprezydent Miasta Gdyni
Wykonawca: Stowarzyszenie „Alter Ego” z siedzibą Warszawa-Wesoła 05-077, ul. Wiślana 7
Wartość zamówienia: 1 610 030,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Anna Wiatrak
Nr telefonu: 58 625-93-87
E-mail: a.wiatrak@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 26.06.2018
Data udostępnienia informacji: 24.04.2019