Punkt dystrybucji żywności świeżej

Numer umowy MOPS.45.U.2018
Data podpisania 30.01.2018
Przedmiot zamówienia: Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Punkt dystrybucji żywności świeżej „Za stołem” przy ul. Lotników 86, określonego szczegółowo w ofercie złożonej w dniu 17 stycznia 2018 r.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54, w imieniu której działa Wiceprezydent Miasta Gdyni Pan Michał Guć
Wykonawca: Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście z siedzibą w Gdańsku ul. Tysiąclecia 13 A
Wartość zamówienia: Do kwoty 9.850,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Izabela Arendt
Nr telefonu: 58 625-93-93
E-mail: i.arendt@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 30.01.2018
Data udostępnienia informacji: 12.03.2018