Przygotowanie projektów graficznych opracowań dotyczacych przemocy w rodzinie

Numer umowy MOPS.171.U.2018
Data podpisania 10.10.2018
Przedmiot zamówienia: Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu projektów graficznych dwóch opracowań dotyczacych problematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie, tj.:
1) raportu diagnostycznego pn. „Procedury „Niebieskie Karty” w Gdyni jako źródło udokumentowanej wiedzy o problemie przemocy w rodzinie”,
2) publikacji pn. „W moim bezpiecznym domu”, zawierającej zbiór scenariuszy zajęć edukacyjno-wychowawczych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni (81-382) przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Rafał Szczawiński re:design z siedzibą w Gdyni (81-502) przy ul. Piotrkowskiej 87
Wartość zamówienia: 6.200,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Hanna Żółkoś-Margońska
Nr telefonu: 58 627-33-60
E-mail: h.zolkos-margonska@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 10.10.2018
Data udostępnienia informacji: 19.10.2018