Przeprowadzka Zespołu ds. Doradztwa i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych

Numer umowy MOPS.125.U.2018
Data podpisania 12.06.2018
Przedmiot zamówienia: Wykonanie przeprowadzki Zespołu ds. Doradztwa i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych z dotychczas zajmowanych pomieszczeń przy ul. Wendy 7/9 do nowej siedziby w Gdyni przy ul. Chrzanowskiego 14.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Pana Franciszka Bronk – Zastępcę Dyrektora jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Dariusz Maciejewski MAC-DAR 80-427 Gdańsk ul. Tadeusza Kościuszki 129 lok. 10
Wartość zamówienia: 7.500,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Kazimierz Wróblewski
Nr telefonu: 58 625-93-68
E-mail: k.wroblewski@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 12.06.2018
Data udostępnienia informacji: 28.06.2018