Przeglady, naprawy, konserwacja i uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych ekspresu do kawy w Sekretariacie MOPS

Numer umowy MOPS.14.U.2018
Data podpisania 02.01.2018
Przedmiot zamówienia: Usługi w zakresie przeglądów, napraw i konserwacji ekspresu ciśnieniowego do kawy Nivona 830 stanowiacego wyposażenie sekretariatu Miejskiego Osrodka Pomocy Społecznej w Gdyni oraz do uzupełniania bądź wymiany materiałów eksploatacyjnych tj. filtrów, tabletek myjących, środka do odkamieniania oraz kawy ziarnistej do ekspresu - niezbędnych w bieżacej eksploatacji ekspresu.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia reprezentowana przez Pana Franciszka Bronk – Zastępcę Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Piotr Ostrowski ITTC ul. Alfreda Nobla 26, 80-172 Gdańsk
Wartość zamówienia: 3.720,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Kazimierz Wróblewski
Nr telefonu: 58 625-93-68
E-mail: k.wroblewski@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 02.01.2018
Data udostępnienia informacji: 22.01.2018