Przeglądy i konserwacja agregatu prądotwórczego w MOPS

Numer umowy MOPS.150.U.2018
Data podpisania 12.06.2018
Przedmiot zamówienia: Usługi w zakresie półrocznych i rocznych przeglądów oraz konserwacji agregatu prądotwórczego zainstalowanego w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Grabowo 2 w Gdyni.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Pana Franciszka Bronk – Zastępcy Dyrektora jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Szwedzkie Biuro Techniczne Sp. z o.o. 04-664 Warszawa ul. Floriana 5
Wartość zamówienia: 5.904,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Kazimierz Kot
Nr telefonu: 58 625-93-51
E-mail: k.kot@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 12.06.2018
Data udostępnienia informacji: 20.09.2018