Przedłużenie pakietu Software Assurance do oprogramowania uzywanego w MOPS w Gdyni

Numer umowy MOPS.77.U.2018
Data podpisania 20.03.2018
Przedmiot zamówienia: Dostawa:
1) Przedłużenie pakietu Software Assurance na kolejne 2 lata do oprogramowania Core Infrastructure Server Datactr LisSAPk OLP NL Gov - 3 sztuki (kontrakt 66126740), tj. CISSteDCCore SA OLP 16 Lic NL Gov CoreLic 9GS-00111.
2) Przedłużenie pakietu Software Assurance na kolejne 2 lata do oprogramowania SysCtrStdCore SNGL LicSAPk Gov OLP NL - 1 szt. (kontrakt 66126740), tj. 9EN-00166 SysCtrStdCore SA OLP 16 Lic NL Gov CoreLic Olfd,
dla MOPS w Gdyni.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca:

INNOVATION IN TECHNOLOGY SP. Z O.O. ul. Śliwkowa 1, 78-100 Niekanin

Wartość zamówienia: 44.416,53 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Paweł Włodarczak
Nr telefonu: 58 625-93-90
E-mail: p.wlodarczak@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 09.04.2018
Data udostępnienia informacji: 09.04.2018