Przebudowa zasilania serwerowni w budynku MOPS w Gdyni przy ul. Grabowo 2

Numer umowy MOPS.203.U.2018
Data podpisania 07.12.2018
Przedmiot zamówienia: Wykonanie przebudowy zasilania serwerowni w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni przy ul. Grabowo 2.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca:

Edward Styn prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Usługowo-Handlowa SPECTRUM Edward Styn, 84-300 Lębork, Al. Wolności 55E

Wartość zamówienia: 32.349,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Tomasz Łoś
Nr telefonu: 58 625-93-90
E-mail: t.los@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 07.12.2018
Data udostępnienia informacji: 03.01.2019