Prowadzenie grupy terapeutyczno-rozwojowej dla mężczyzn - uczestników ŚDS w Gdyni ul. Gen. Maczka 1

Numer umowy MOPS.22.U.2018
Data podpisania 08.01.2018
Przedmiot zamówienia: Prowadzenie grupy terapeutyczno-rozwojowej dla mężczyzn - uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Gen. Maczka 1 w Gdyni.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia reprezentowana przez Panią Katarzynę Stec – Zastępcę Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Wojciech Wojnarowicz „Ośrodek Psychoterapeutyczno- Szkoleniowy Wojciech Wojnarowicz” ul. Świętojańska 59/4, 81-391 Gdynia
Wartość zamówienia: Do kwoty 3.600,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Maria Formella
Nr telefonu: 58 622-88-55
E-mail: m.formella@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 08.01.2018
Data udostępnienia informacji: 29.01.2018