Projekt kuchni w lokalu mieszkania wspieranego w Gdyni przy ul. Gen. Maczka 5/2

Numer umowy MOPS.152.U.2019
Data podpisania 22.10.2018
Przedmiot zamówienia: Wykonanie usługi eksperckiej, obejmującej:
1. Rearanżację przestrzeni kuchennej w lokalu mieszkalnym w Gdyni przy ul. Gen. Maczka 5/2 na podstawie przekazanego planu architektonicznego, tj.:
 1) opracowanie projektu koncepcyjnego (rzuty z ustawieniem mebli, sprzętu AGD i innego wyposażenia, do konsultacji z zamawiającym,
 2) przygotowanie wizualizacji,
 3) opracowanie ostatecznej wersji projektu aranżacji i wyposażenia przestrzeni kuchennej, zawierającego wyszczególnienie i opis poszczególnych elementów, a także kosztorys wykonania (w tym kompletnego montażu i instalacji mebli wraz z wyposażeniem), przy założeniu wykorzystania dostępnych na rynku gotowych elementów/modułów meblowych,
2. Opracowanie dokumentacji technicznej dla wykonawców zabudowy kuchennej zgodnie z projektem, zawierającej w szczególności opis techniczny ze specyfikacją materiałów i wyposażenia (rodzaj, cechy, parametry/minimalne wymagania odnośnie właściwości), która wykorzystana zostanie prze
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Panią Katarzynę Stec – Zastępcę Dyrektora jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Magdalena Jarzyńska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Autorska Pracownia Architektoniczna Magdalena Jarzyńska z siedzibą w Gdańsku (80-741), ul. Reduta Wyskok 2
Wartość zamówienia: 984 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Agata Kowalewska
Nr telefonu: 58 622-36-03
E-mail: a.kowalewska@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 22.10.2018
Data udostępnienia informacji: 18.12.2019