Projekt „Dzień Rodzicielstwa Zastępczego”

Numer umowy MOPS.120.P.2018
Data podpisania 17.05.2018
Przedmiot zamówienia: Realizacja działań z zakresu polityki społecznej w ramach wspólnego projektu pt. „Dzień Rodzicielstwa Zastępczego”, który będzie realizowany na terenie Dawnej Wozowni i Stajni w Parku Kolibki w Gdyni Orłowie w dniu 19 maja 2018 roku w godzinach od 10.00 do 14.00.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca:

Stanisław Czaja Travel Estrada Agencja Artystyczna ul. Morska 175, 81-222 Gdynia

Wartość zamówienia: 15.000,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Zuzanna Łączyńska-Stec
Nr telefonu: 58 622-60-20
E-mail: z.laczynska-stec@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 17.05.2018
Data udostępnienia informacji: 21.06.2018