Projekt aranżacji wnętrza placówki przy ul. Chwarznieńskiej 93 w Gdyni

Numer umowy MOPS.90.U.2018
Data podpisania 20.03.2018
Przedmiot zamówienia:

Wykonanie projektu aranżacji wnętrza nowo powstającej placówki w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej 93.

Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca:

Anita Wilczyńska „Pracownia Architektury - PROSPERITA” ul. St. Dubois 42, Gdańsk

Wartość zamówienia: 9.840,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Kazimierz Kot
Nr telefonu: 58 625-93-51
E-mail: k.kot@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 20.03.2018
Data udostępnienia informacji: 30.04.2018