Prace malarskie

Numer umowy MOPS.170.U.2018
Data podpisania 10.10.2018
Przedmiot zamówienia: Wykonanie odświeżenia polegającego na pomalowaniu 9 pomieszczeń biurowych Administracji MOPS w Gdyni przy ul. Grabowo 2 oraz 4 pomieszczeń Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej przy ul. Filomatów 2 w Gdyni.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca:

Krzysztof Czapiewski „Usługi Ogólnobudowlane Malarstwo-Tapeciarstwo”, 83-340 Sierakowice, ul. Przedszkolna 5

Wartość zamówienia: 18.100,68 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Kazimierz Kot
Nr telefonu: 58 625-93-51
E-mail: k.kot@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 10.10.2018
Data udostępnienia informacji: 19.10.2018