Poradnictwo wychowawcze dla klientów MOPS

Numer umowy MOPS.126.U.2018
Data podpisania 18.06.2018
Przedmiot zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie w okresie czerwiec 2018 - grudzień 2018 roku indywidualnego, domowego poradnictwa wychowawczego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w szczególności dla klientów Zespołu ds. intensywnej pracy socjalnej z rodziną.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Pana Franciszka Bronk – Zastępcę Dyrektora jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Barbara Korwel - Rajska Pracownia Edukacji i Rozwoju, 80-281 Gdańsk ul. Leśna Góra 27 B/11
Wartość zamówienia: Do kwoty 49.000,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Dorota Oskarbska
Nr telefonu: 58 627-85-05
E-mail: d.oskarbska@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 18.06.2018
Data udostępnienia informacji: 28.06.2018