Pomoc prawna dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą

Numer umowy MOPS.32.U.2018
Data podpisania 03.01.2018
Przedmiot zamówienia: Zapewnienie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni – Gdynia – Miasto na Prawach Powiatu z siedzibą przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia reprezentowany przez Pana Franciszka Bronk – Zastępcę
Wykonawca: Bartłomiej Ronowicz, Kancelaria Radcy Prawnego Bartłomiej Ronowicz, Plac Górnośląski 21/3, 81-509 Gdynia
Wartość zamówienia: 80,00 zł za godzinę
Osoba upoważniona do kontaktów: Zuzanna Łączyńska-Stec
Nr telefonu: 58 622-60-20
E-mail: z.laczynska-stec@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 03.01.2018
Data udostępnienia informacji: 31.01.2018