Pomieszczenia dla warsztatów „Szkoła dla Rodziców”

Numer umowy MOPS.165.U.2018
Data podpisania 01.10.2018
Przedmiot zamówienia: Oddanie do używania 2 razy w tygodniu po 2 godziny dwóch pomieszczeń znajdujących się w budynku siedziby Szkoły w celu prowadzenia warsztatów „Szkoła dla Rodziców”.
Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Szkoła Podstawowa nr 26 w Gdyni, ul. Tatrzańska 40
Wartość zamówienia: 2.000,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Dorota Oskarbska
Nr telefonu: 58 627-85-05
E-mail: d.oskarbska@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 01.10.2018
Data udostępnienia informacji: 12.10.2018