Pomiary instalacji elektrycznej w placówkach MOPS w Gdyni

Numer umowy MOPS.204.U.2018
Data podpisania 14.12.2018
Przedmiot zamówienia: Wykonanie pomiarów okresowych-rocznych instalacji elektrycznej w placówkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Pana Franciszka Bronk Zastępcę Dyrektora jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Edward Modrzejewski „Instalacje i pomiary” 81-377 Gdynia, ul. A. Necla 17/9
Wartość zamówienia: 16.200,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Kazimierz Kot
Nr telefonu: 58 625-93-51
E-mail: k.kot@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 14.12.2018
Data udostępnienia informacji: 03.01.2019