Położenie sieci komputerowej w budynku Tymczasowego Ośrodka Opiekuńczego w Gdyni

Numer umowy MOPS.91.U.2018
Data podpisania 27.03.2018
Przedmiot zamówienia: Wykonanie położenia sieci komputerowej w pomieszczeniach pracowniczych w budynku Tymczasowego Ośrodka Opiekuńczego w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej 93
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Maciej Bojarojć Solivant ul. Sienkiewicza 6, 84-300 Lębork
Wartość zamówienia: 4.902,78 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Sławomir Pawłowski
Nr telefonu: 58 624-95-91
E-mail: s.pawlowski@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 27.03.2018
Data udostępnienia informacji: 30.04.2018