Organizacja zajęć dla Klubu Rodzica

Numer umowy MOPS.152.U.2018
Data podpisania 31.08.2018
Przedmiot zamówienia: Zorganizowanie zajęć grupowych Klubu Rodzica średniomiesięcznie dla 5 rodzin - klientów MOPS w Gdyni i członków ich rodzin.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Pana Franciszka Bronk – Zastępca Dyrektora jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Stowarzyszenie Świętego Mikołaja Biskupa ul. Św. Mikołaja 1, 81-062 Gdynia
Wartość zamówienia: 25.800,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Dorota Oskarbska
Nr telefonu: 58 627-85-05
E-mail: d.oskarbska@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 31.08.2018
Data udostępnienia informacji: 20.09.2018