Organizacja Jesiennej Konferencji Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Pomocy Telefonicznej i Gdańskiego Telefonu Zaufania „Anonimowy Przyjaciel”

Numer umowy MOPS.122.P.2018
Data podpisania 24.05.2018
Przedmiot zamówienia: Organizacja Jesiennej Konferencji Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Pomocy Telefonicznej i Gdańskiego Telefonu Zaufania „Anonimowy Przyjaciel” poświęconej uzależnieniom i przemocy wśród młodzieży, która odbędzie się w dniach 18-21 października 2018 roku w Domu Wczasowym VIS w Jastrzębiej Górze.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Polskie Towarzystwo Pomocy Telefonicznej z siedzibą w Sopocie ul. Krasickiego 10 m. 6
Wartość zamówienia: 4.000,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Aleksandra Rusak
Nr telefonu: 58 625-93-95
E-mail: a.rusak@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 24.05.2018
Data udostępnienia informacji: 21.06.2018