Organizacja imprezy turystycznej

Numer umowy MOPS.69.U.2018
Data podpisania 23.02.2018
Przedmiot zamówienia: Organizacja, zgodnie z załączonym programem, imprezy turystycznej dla conajmniej 27 osobowej grupy.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Quick Tours Adam Falęcki 19-400 Olecko, ul. Nocznickiego 9 lok. 6
Wartość zamówienia: 81.000,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Zdzisłąwa Urbanowicz
Nr telefonu: 58 625-93-41
E-mail: z.urbanowicz@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 23.02.2018
Data udostępnienia informacji: 26.03.2018