Oprogramowanie komputerowe i licencje dostępowe

Numer umowy MOPS.182.D.2018
Data podpisania 05.11.2018
Przedmiot zamówienia: Dostawa 24 sztuk oprogramowania biurowego - Microsoft Office Std 2019 OLP NL Gov i 24 sztuk licencji dostępowej do serwera Windows wraz z pakietem Software Assurance dla użytkownika, tj. Microsoft WinSrvCAL LicSAPk OLP NL Gov UsrCAL R18-01633.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Jarosława Józefczyka – Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: A.P.N. Promise S.A. ul. Domaniewska 44A, 02-672 Warszawa
Wartość zamówienia: 43.950,85 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Tomasz Łoś
Nr telefonu: 58 625-93-90
E-mail: t.los@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 05.11.2018
Data udostępnienia informacji: 15.11.2018