Oprogramowanie do obsługi wsparcia rodzin (WR), Pieczy Zastępczej oraz Modułu Windykacje

Numer umowy MOPS.134.U.2018
Data podpisania 02.01.2018
Przedmiot zamówienia: Udzielenie licencji na korzystanie z oprogramowania do obsługi wsparcia rodziny (WR), Pieczy Zastępczej (PZ) oraz Modułu Windykacje (WD) wraz z utrzymaniem oprogramowania na czas określony od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. F. Klimczaka 1
Wartość zamówienia: 4.783,22 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Zuzanna Łączyńska-Stec
Nr telefonu: 58 622-60-20
E-mail: z.laczynska-stec@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 02.01.2018
Data udostępnienia informacji: 05.07.2018