Oprogramowanie do obsługi stypendiów

Numer umowy MOPS.133.U.2018
Data podpisania 02.01.2018
Przedmiot zamówienia: Udzielenie licencji na korzystanie z oprogramowania do obsługi stypendiów (ST) wraz z utrzymaniem oprogramowania na czas określony od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. F. Klimczaka 1
Wartość zamówienia: 848,70 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Tomasz Wroński
Nr telefonu: 58 625-93-47
E-mail: t.wronski@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 02.01.2018
Data udostępnienia informacji: 05.07.2018