Odświeżenie pomieszczeń w lokalu nr 402 w budynku przy ul. Władysława IV 43 dla Zespołu ds. Wspacia Seniorów i Osób Niepełnosprawnych

Numer umowy MOPS.71.U.2018
Data podpisania 13.03.2018
Przedmiot zamówienia: Wykonanie odświeżenia polegające na malowaniu siedmiu pomieszczeń i korytarza w lokalu nr 402 wynajętym dla Zespołu ds. Wsparcia Seniorów i Osób Niepełnosprawnych w budynku położonym w Gdyni przy ul. Władysława IV 43.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Krzysztof Czapiewski „Usługi Ogólnobudowlane Malarstwo-Tapeciarstwo” 83-340 Sierakowice, ul. Przedszkolna 5
Wartość zamówienia: 9.653,04 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Kazimierz Kot
Nr telefonu: 58 625-93-51
E-mail: k.kot@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 13.03.2018
Data udostępnienia informacji: 26.03.2018