Nowa stolarka okienna PCV dla Gdyńskiego Cetrum Diagnozy i Terapii FASD

Numer umowy MOPS.143.U.2018
Data podpisania 04.07.2018
Przedmiot zamówienia: Wykonanie demontażu starej stolarki okiennej PCV oraz montaż 5 sztuk nowej stolarki okiennej z PCV wraz z parapetami zewnętrznymi oraz z pracami towarzyszącymi w Gdyńskim Centru Terapii i Diagnozy FASD w Gdyni przy ul. Morskiej 112B/111.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: BOB - ROLLO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Młyńska 8, 84-230 Rumia
Wartość zamówienia: 11.161,78 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Kazimierz Kot
Nr telefonu: 58 625-93-51
E-mail: k.kot@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 04.07.2018
Data udostępnienia informacji: 20.07.2018