Naprawa dachu w Tymczasowym Ośrodku Opiekuńczym w Gdyni

Numer umowy MOPS.131.U.2018
Data podpisania 29.05.2018
Przedmiot zamówienia: Naprawa przeciekającego dachu w starej części Tymczasowego Ośrodka Opiekuńczego w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej 93.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Dariusz Sychowski Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „GRAMAL”, 84-239 Bolszewo ul. Olchowa 10
Wartość zamówienia: 5.500,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Kazimierz Kot
Nr telefonu: 58 625-93-51
E-mail: k.kot@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 29.05.2018
Data udostępnienia informacji: 05.07.2018