Nadzór nad systemami sygnalizacji włamania, napadu i pożaru w obiektach MOPS w Gdyni

Numer umowy MOPS.221.U.2018
Data podpisania 28.12.2018
Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług w zakresie komputerowego nadzoru (monitorowania) nad lokalnymi systemami sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), podejmowaniu interwencji w nadzorowanych obiektach oraz komputerowego nadzoru (monitorowania) nad lokalnym systemem sygnalizacji pożaru (SSP) w obiekcie przy ul. Maczka 1 w Gdyni.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Pana Franciszka Bronka – Zastępcę Dyrektora jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: „WIKING” Agencja Ochrony Mienia i Konwoje Witold Stochmiałek 81-204 Gdynia , ul. Mławska 7
Wartość zamówienia: Do kwoty 12 000,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Magdalena Wawrzyniak
Nr telefonu: 58 625-93-36
E-mail: m.wawrzyniak@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 28.12.2018
Data udostępnienia informacji: 08.04.2019